aktuality

Transferové oceňovanie je oblasť medzinárodného zdaňovania, ktorá v uplynulých rokoch nadobúda stále viac na význame.

Dňa 29. novembra 2018 bola schválená novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Táto novela nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2019, no niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť neskôr, a to 1. októbra 2019 a 1. januára 2020. Nižšie Vám prinášame prehľad najdôležitejších zmien.