eva nemsakova v

partner

+ 421 41 321 12 90

eva.nemsakova@v4legal.sk

Eva Nemšáková je absolventkou Právnickej fakulty (titul magistra získala v roku 2006) a Ekonomickej fakulty (titul inžinierka získala v roku 2011) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Eva získala svoje pracovné skúsenosti na pozícii:

  • advokátska koncipientka v Trnave, kde pôsobila od roku 2006, a od roku 2008 v advokátskej kancelárii Konečná & Šafář v Bratislave, v ktorej pôsobila od roku 2009 ako spolupracujúca advokátka,
  • vedúca advokátka pobočky Advokátskej kancelárie Kadlubiec, Starzyk a partneri, s.r.o. v Bratislave od roku 2010,
  • partnerka V4 Legal, s.r.o. od roku 2014.

Eva poskytuje klientom poradenstvo najmä v oblasti zmluvného práva, práva nehnuteľností, obchodného a korporátneho práva, fúzii a akvizícií, dopravného práva, správneho práva a energetického práva. Eva sa tiež venuje právnemu zastúpeniu v civilných súdnych konaniach.
Eva participuje ako prednášajúca na projekte Škola slovenského práva, ktorý realizuje Jagelovská univerzita v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a odborníkmi zo slovenských vysokých škôl ako aj právnikmi z advokátskej kancelárie V4 Legal.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk a nemecký jazyk

Významné pracovné skúsenosti:

  • právne služby týkajúce sa kompletnej nájomnej agendy pre multi-funkčné (obchodné) centrum poskytované jednému z vedúcich developerov v Bratislave,
  • právne poradenstvo pri predaji priemyselného areálu v žilinskom kraji,
  • komplexné právne poradenstvo českému klientovi vo veci akvizície ekologických energetických závodov v Slovenskej republike,
  • spolupráca s viacerými zahraničnými investormi pri akvizíciách majetku v Slovenskej republike,
  • právne poradenstvo v súdnych konaniach týkajúcich sa reštitučných nárokov a ROEP,
  • komplexné právne poradenstvo poskytované klientom prevádzkujúcim rôzne poľnohospodárske závody v oblasti rastlinnej aj živočíšnej výroby.

Eva je členkou Slovenskej advokátskej komory a rozhodkyňa Arbitrážneho súdu, ktorého zriaďovateľom je záujmové združenie právnických osôb Arbitrážny súd Banská Bystrica.