marek firla v

asistent audítora

tel3 nove +420 702 019 995

email3 povodne lucie.hejcmanova@v4audit.cz

Lucie Hejcmanová je absolventkou Ekonomické fakulty Vysokej školy banskej – Technickej univerzity v Ostrave, kde v roku 2020 získala inžiniersky titul v obore Ekonomika a právo v podnikaní.

V spoločnosti V4 Audit, s.r.o. pôsobí od roku 2019 ako asistent audítora zapísaná v Komore audítorov ČR.

Jazykové znalosti: český jazyk, anglický jazyk