peter jenca v

partner

tel3 nove+420 41 321 12 90

email3 povodnepeter.jenca@v4audit.sk

Peter Jenča je partnerom slovenskej pobočky V4 Audit od roku 2017.

Peter je štatutárnym audítorom od roku 2002 a je zapísaný v Slovenskej komore audítorov.

Okrem auditu poskytuje klientom aj komplexné podnikové poradenstvo. Aktívne sa tiež zúčastňuje na ohodnocovaní majetku podnikov.

Peter je absolventom Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, odbor ekonomika a manažment podniku. Svoje pracovné skúsenosti získal na pozícii asistenta audítora a neskôr ako vedúci audítorskej skupiny vykonávajúcej audity vo významných spoločnostiach na Slovensku a v Českej republike.