Na základe požiadaviek poskytovateľov dotácií, grantov alebo nadačných príspevkov realizujeme rôzne typy auditov alebo overovania v súvislosti s týmito projektami, napríklad dohodnuté postupy ohľadne spôsobilosti nákladov projektu (podľa štandardu ISRS 4400) alebo rôzne overovacie služby (podľa štandardu ISRE 2400 alebo ISAE 3000) o správnosti záverečných správ, prehľadov čerpania finančných prostriedkov a podobne.