Naše doplnkové poradenské služby poskytujú klientom odpovede na otázky týkajúce sa metodiky účtovania či špecifických účtovných prípadov. Poskytujeme tiež odbornú pomoc v oblasti nastavenia kalkulácií, kontrolingu, manažérskeho účtovníctva a vnútropodnikového hodnotenia.

Poradenstvo zamerané na akvizičný proces alebo zmeny spoločností (napr. zlúčenie, rozdelenie) prináša našim klientom plnohodnotný servis nielen v oblasti zostavenia a optimalizácie návrhov akvizícií z pohľadu audítora, ale v spolupráci s ďalšími poradcami z našej poradenskej skupiny vieme rovnako zabezpečiť posúdenie daňových dopadov transakcie ako aj kompletnú organizáciu celého procesu transakcie po právnej a účtovnej stránke.