V4 Audit poskytuje služby v oblasti auditu a odborné poradenstvo týkajúce sa interného kontrolingu. V súčasnosti poskytuje V4 Audit svoje služby najmä v Českej republike, Slovenskej republike a v Maďarsku.

Vykonávanie audítorských služieb sa v každej krajine spravuje osobitnými pravidlami. Náš team certifikovaných audítorov je schopný poskytnúť svoje odborné skúsenosti v zmysle národných pravidiel a vykonať audit pre všetky spoločnosti klienta etablované na území Vyšehradskej štvorky. Na základe spolupráce v jednej krajine poznáme podnikateľský model fungovania našich klientov, čím sa vykonanie audítorských overení zjednodušuje z pohľadu administratívnej záťaže a komunikácie s klientom v ostatných krajinách.

V4 Audit zabezpečuje služby pre celú škálu klientov, od menších spoločností cez stredne veľké podniky až po nadnárodné koncerny, nevynímajúc ani verejnoprávne subjekty a municipality. Okrem priebežných poradenských služieb poskytuje naša spoločnosť v spolupráci s našimi daňovými a právnymi poradcami aj analytické služby a konzultácie pri zmenách právnej formy, fúziách či akvizíciách.

Kľúčovým prvkom vo vzťahu k našim klientom však naďalej zostáva osobný prístup a profesionalita našich služieb pri zachovaní požiadaviek na etické štandardy a nezávislosť.